Česká ekonomika je skvělá, jenže už 20 let žijeme na dluh

Je sice skvělé, že Česká republika nyní zažívá jakýsi úspěch v podobě skvělé ekonomiky, že neustále posiluje koruna, že nezaměstnanost je nejnižší za poslední dvě dekády. Ovšem na druhou stranu to má i řadu nevýhod, a sice ty spočívají v tom, že Česko už dvacet let žije na dluh. A najednou je úspěch české ekonomiky v porovnání s tímto neustále se s námi táhnoucím dluhem nic.

V posledních dnech se ukázalo, že státní dluh trochu klesl, ale přesto se jedná už o dvacet let, kdy ho nedokážeme snížit a postupně se ho zbavovat. Za posledních několik let byl státní dluh stále se navyšující, až tedy za poslední roky se otočil a začal klesat.

Co znamená, když je státní rozpočet schodkový?

Pokud se někde dočtete o tom, že je státní rozpočet schodkový, znamená to, příjmy státu v běžném roce nejsou tak velké, aby pokryly všechny státní výdaje. Bohužel jako schodkový rozpočet je navržen i ten pro příští rok, kdy má být deficit (tedy již zmiňovaný schodek) zhruba 50 miliard korun. Tudíž snižování státního dluhu se zřejmě nekoná, bohužel.

Kolik aktuálně činí státní dluh?

Pokud bychom měli být přesní a měli bychom si zmínit, kolik nyní činí státní dluh, asi bychom se pěkně zděsili, protože nyní dosahuje jednoho bilionu a 613 miliard korun. To už ani snad nejde představit si, že by byl příští rok tento dluh vyšší o několik desítek miliard korun!

Do čeho se vráží půjčené peníze?

Půjčené peníze se nejčastěji investují například do dálnic nebo taky do nemocnic nebo do nových bytů. To jsou výdaje, které jsou pro republiku až druhořadé a nechce se na tyto věci dávat ze státní kasy, proto si na ně půjčujeme. Jenže tyto peníze nad rámec, které si půjčujeme, se rok co rok zvyšují. Vloni jsme si půjčili jenom pro tyto výdaje 40 miliard korun, příští rok dosáhne částka 50 miliard.

Jak tomu bude v příštích letech?

Pokud bychom se měli zaměřit na budoucnost a na vývoj státního dluhu v příštích třeba dvou letech, asi bychom hodně spekulovali. Vše se totiž bude odrážet od výsledků hospodaření státního rozpočtu.