Jak vybrat podílový fond

Americké akciové trhy rostou již osmým rokem v řadě a dluhopisové cenné papíry mají zajímavé výnosy. Otevřené podílové fondy jsou na tom obdobně. Vývoji finančního trhu v loňském roce hlásí nárůst prostředků v investičních fondech o 15,5 % na 532 miliard korun. Než trhy projdou minimálně mírnou korekcí, je třeba se chopit šance. Existují základní parametry, které se vyplatí naučit a vyvarovat se investic do nevhodných fondů.

Forma investic

V jaké měně chcete investovat a zda si vyberete konzervativní investice na kratší období, to jsou zásadní otázky. V tomto případě nemá cizí měna smysl a nesete měnové riziko. Dynamické investice na delší časové období nesou odměnu vyššího výnosu plynoucího jednak z posílení cizích měn, ale i z nižších nákladů. Cizoměnový fond se tak nemusí měnově zajišťovat, na rozdíl od fondu korunového.

Globální fondy

Pokud víte, zda zvolíte korunové nebo cizoměnové fondy, vybíráte konkrétní fond podle svého rizikového profilu. Globálně zaměřené fondy mají přednost před regionálními. Tím se snižuje riziko, že narazíte na region, kterému se nebude dařit. Globálně zaměřený fond je schopný diverzifikovat nadcházející systematické riziko. Jde o široké pole výběru cenných papírů a minimální omezení v rámci daného regionu. U dluhopisových fondů sledujte úvěrový rating portfolia jako daného celku. Úvěrový rating vyjadřuje bonitu a důvěryhodnost emitenta, což je pravděpodobnost včasného vyplacení cenného papíru. Úvěrový rating je buď bezpečnější investiční a rizikovější spekulativní. Dobré je vědět, že všechny dluhopisy nejsou zcela bezpečné a vodítkem je úvěrový rating.

Aktuální potenciál fondu

Ukazatelem u dluhopisových fondů je také výnos do splatnosti. Jde o aktuální míru hrubého zisku od data nákupu do splatnosti úvěrového portfolia fondu. Předpokladem je, že fond nebude provádět žádnou operaci až do splatnosti posledního cenného papíru, což je nesplnitelné. Investiční společnosti dluhopisové fondy přece aktivně spravují a stále dokupují do svých portfolií nové dluhopisy. Výnos do splatnosti investor mezi jednotlivými fondy porovnává, a tak získá informaci o aktuálním potenciálu daného fondu na zhodnocení finančních prostředků.

Durace dluhopisového fondu

S výnosem do splatnosti souvisí durace dluhopisového fondu. Jde o průměrnou dobu splatnosti dluhopisu. Vážený průměr současných hodnot daných příjmů z dluhopisů, tedy úroky a jistiny, kde jsou důležité doby mezi současností a výplatou příjmů. Durace tedy interpretuje míru rizika a udává se v časových jednotkách, nejvíce v letech. Čím je delší durace, tím vyšší je kolísavost fondu na jednotlivé výkyvy úrokových měr i inflaci. Porovnávejte duraci mezi fondy se stejným nebo podobným ratingem i v závislosti na výši výnosu do splatnosti.

Ukazatel TER

Ukazatel TER je anglický akronym spojení Total Expense Ratio – TER, tedy celková nákladovost fondu. Uvádí se v procentech a jedná se o celkové výdaje fondu vykázané během uplynulého účetního období. Čím je tedy nižší, tím méně poplatků a tím méně za obhospodařování svých prostředků ve fondu zaplatíte. TER porovnávejte s výnosem do splatnosti. Je-li TER vyšší než výnos do splatnosti, dluhopisový fond pak vydá na více nákladech, než je schopný vůbec vydělat.