Jízda ve městě spolu s tramvajemi: jaká platí pravidla? 

Pro řidiče z měst, kde jezdí kromě autobusů tramvaje, je to běžná rutina, pro ty, kteří do Prahy nebo Brna zavítají občasně, to může být velký stres. Tramvaje mají dost často svá vlastní pravidla, která je snadné zapomenout. Jaká tedy jsou a jak jezdit bezpečně tak, abychom neohrozili sebe ani ostatní, a to ani ty na kolejích? 

Podle zákona o pozemních komunikacích je tramvajový pás součástí pozemní komunikace. V běžném životě víme, že má několik podob: může být na úrovni vozovky, ale může nad ni i trochu vyčnívat. Pokud je tramvajový pás na její úrovni, můžete na něj bez obav vjet v případech, kdy se jedná o předjíždění, objíždění, odbočování, otáčení, vjíždění na pozemní komunikaci, nebo pokud to vyžadují zvláštní okolnosti.  

Tramvaj má přednost 

Jedno z nejdůležitějších pravidel, na které je třeba myslet za všech okolností, je to, že nesmíte během jízdy ohrozit ani omezit tramvaj. Nesmíte tedy například blokovat její průjezd. V naprosté většině případů pak také platí pravidlo, že vedle tramvaje se jezdí vpravo. Výjimky jsou pak upraveny speciální dopravní značkou. Druhý ty tramvajového pásu, který není na úrovni vozovky, a tedy je vyvýšen, se smí přejíždět jen příčně. I zde ale platí pravidlo, že nijak nesmíte v pohybu omezit tramvaj.  

Pozor na tramvajové zastávky! 

Samostatnou kapitolou jsou zastávky, které mohou být matoucí a v některých případech i nebezpečné. Někdy jsou totiž umístěné uprostřed vozovky a cestující se na ni mohou dostat jen přejitím silnice. Řidiči aut tedy musí dávat pozor na chodce, kteří se dostávají na zastávku. Pokud je zastávka tvořena nástupním ostrůvkem, auta kolem něj projíždí vpravo. Pokud tramvajová zastávka není tvořena ostrůvkem, musíte být jako řidiči o to více obezřetní, abyste neohrozili žádné chodce ani cestující, kteří nastupují nebo vystupují z tramvaje.  

Myslet na správná pravidla při jízdě, kdy můžete potkat tramvaj, se vyplatí. Za nedovolenou jízdu po tramvajovém pásu totiž můžete dostat pokutu až do 2 500 Kč.