Z investorského pohledu shledává Rusňákova DRFG Polsko jako malou Čínu Evropy

Polsko je zemí, která v posledních letech zažívá výrazný ekonomický růst. Analytik společnosti DRFG Filip Emmer jej dokonce přirovnává k evropské Číně.

DRFG investuje v Polsku 

Průměrné roční tempo růstu HDP v letech 2009 až 2021 překonalo v Polsku hranici 3,2 %. Což je, pro srovnání s českou ekonomikou, téměř dvojnásobek jejího průměrného výstupu. A o nadprůměrnou hodnotu se jedná i v celoevropském kontextu.

Za tento impozantní rozkvět je zodpovědný především příliv zahraničního kapitálu. To ostatně dokládají i čísla. V letech 2010 až 2019 vzrostla hodnota aktiv pod správou z jiných zemí o plných 70 %.

Jedním z těchto subjektů je ostatně i právě skupina DRFG Davida Rusňáka. Ta do sousední země expanduje s realitním byznysem, přičemž dominantní složkou se stal development průmyslových nemovitostí. V této zemi nakoupila konkrétně obchodní centra a parky.

Samotná skupina DRFG to považuje za významný strategický krok, jak sdělil výkonný ředitel DRFG a Real Estate Juraj Černička. Český trh již aktuálním potřebám růstu nevyhovuje. Zároveň je dalším klíčovým faktorem to, že se jedná o makroekonomicky stabilní lokalitu.

DRFG Davida Rusňáka rozšiřuje svoje aktivity nejen v oblasti nemovitostí

Proto v něm nyní investiční skupina českého podnikatele a filantropa Davida Rusňáka spatřuje dlouhodobou perspektivu. Dokládá to jednak výrazný zájem ze strany nájemců a také významně vyšší nájemné ve srovnání s velkou logistikou.

Důvěru v polský trh jednoznačně potvrzuje i to, že v akvizičním procesu má skupina Davida Rusňáka aktuálně projekty s více než 345 000 m2 pronajímatelné plochy a v tržní hodnotě přesahující 7 miliard korun.

Nemovitosti představují jedno z hlavních investičních odvětví, kterým se momentálně celá značka věnuje. Aktuální hodnota spravovaného portfolia už dle oficiálních údajů přesahuje 6,35 miliard korun. K dalším klíčovým oblastem patří telekomunikace a finance.

Zároveň spravuje značku investičních fondů CZECH FUND.

 

Autor: Michal Pecka