Dosáhnou ceny bytů v Praze pomyslného stropu? Odborníci si myslí, že ano 

Ceny bytů a rodinných domů ve třetím čtvrtletí roku opět rostly, ale podle analytiků se situace v Praze možná brzy změní. Byty v Praze patří v porovnání s průměrnou místní mzdou k nejdražším v Evropě. Praskne někdy tato bublina?  

Praha a její astronomické ceny za metr čtvereční  

Trh s nemovitostmi v České republice se v posledních letech rozrostl neúměrně k růstu výdělků, čímž se vlastnictví domu stalo pro mnohé značně nedostupné. Cena bytu v Praze, tak nyní činí 112 756 Kč za metr čtvereční. Může se tedy zdát, že pro ty, kteří si chtějí koupit nemovitost v hlavním městě, ale brání jim v tom tak vysoké ceny, není naděje. Odborníci však tvrdí, že trh s bydlením v českém hlavním městě možná konečně narazil na strop a jeho budoucí růst je limitován dostupností. 

Brno není výjimkou  

Ceny se vyšplhaly do nových výšin také v Brně, kde se ve třetím čtvrtletí prodávaly byty za více než 80 000 Kč za metr čtvereční, což zhruba odpovídá ceně pražského bytu na začátku roku 2019. Obliba bytů v Brně je však kompenzována klesajícími cenami rodinných domů. 

Odchod z centra na okraj Prahy  

Z výsledků je také patrný přesun z center měst do vesnic. Byty ve Středočeském kraji se poprvé dostaly v průměru nad 70 000 Kč za metr čtvereční, přičemž meziroční nárůst cen činil obrovských 21,2 %. Pro mnohé představují nemovitosti za hranicemi města jedinou možnost, jak pracovat v Praze a zároveň si dovolit vlastní bydlení. 

Záplava poptávek v okolních regionech  

Odliv obyvatel z Prahy by se samozřejmě mohl odrazit na cenové dostupnosti okolních měst, zejména pokud byl v hlavním městě skutečně dosažen cenový strop. Pokud mnozí dojdou k závěru, že bydlení v Praze je prostě příliš drahé, mohly by okolní regiony čelit záplavě poptávky, kterou bude stávající nabídka dostupného bydlení jen těžko uspokojovat. 

Hypotéky již nepomáhají  

Na dostupnost bydlení v Praze bude mít negativní vliv také zvyšování úrokových sazeb, které zavedla Česká národní banka v rámci boje proti rostoucí inflaci. Hypotéky se mohou stát méně atraktivními, pokud kupující již nebudou moci počítat s extrémně nízkými úrokovými sazbami. A problém dostupnosti se může brzy rozšířit i na nájemní nemovitosti v hlavním městě, protože návrat turistického ruchu po uvolnění cestovních omezení by mohl z trhu dlouhodobých pronájmů vyřadit velké množství bytů.