Klimatická změna a její vliv na úbytek populace včel 

Extrémní počasí, které v roce 2022 sužovalo velkou část světa, se netýká jen lidí. Vlny veder, požáry, sucha a bouře ohrožují také mnoho volně žijících druhů – včetně těch, které již čelí jiným stresům. 

Výzkum zdraví včel 

Více než 10 let je veden výzkum zdraví včel se zaměřením na včely medonosné. Sucho vysušilo včelí potravu – květinový nektar a pyl, které včely potřebují k produkci medu a udržení zdraví. A extrémní déšť omezil dobu, po kterou mohly včely létat za potravou. 

V obou případech obhospodařovaná včelstva – úly, které lidé chovají za účelem produkce medu nebo komerčního opylování – strádala. Včelaři museli své včely krmit větším množstvím doplňků cukrové vody a pylu než obvykle, aby udrželi svá včelstva naživu. Někteří včelaři, kteří včelařili desítky let, se svěřili, že během zimy 2021-22 přišli o 50 až 70 % svých včelstev. 

Zdravotní stav včel poprvé vzbudil širokou pozornost v roce 2006, kdy se objevila porucha zhroucení včelstev, což je jev, při kterém většina dospělých včel dělnic ve včelstvu zmizí a zanechá po sobě zásoby medu a pylu a několik včel ošetřovatelek, které se starají o královnu a zbývající nedospělé včely. Vědci se nyní zaměřují na to, čemu včelaři říkají „čtyři P“ – parazity, patogeny, pesticidy a špatnou výživu – a také na úbytek stanovišť divokých a původních včel. 

Tématem se zabývají už i na státní úrovni 

Ministerstvo zemědělství USA a Agentura pro ochranu životního prostředí každoročně pořádají setkání federálních odborníků, kteří se s vámi podělí o nejnovější vědecké poznatky o zdraví včel a opylovačů a zhodnotí stav tohoto důležitého hmyzu, ptáků, netopýrů a dalších druhů. Jedním z jasných závěrů letošního setkání bylo, že změna klimatu se pro včely stala novým a hrozivým stresorem.