Co je to hospodářský cyklus, který nás aktuálně ovlivňuje? 

Neustále se říká dokola, že se aktuálně nacházíme v ekonomické recesi. Zatímco někdo nad pojmem jen nechápavě kroutí hlavou, druhý ví, že se jedná o běžnou a nedílnou součást hospodářského cyklu. Do jisté míry nás ovlivňuje, na druhou stranu je to něco, co tady bylo, je a bude a co nastupuje vždy, když se ekonomická situace zdá být naprosto fantastickou. Pojďme se s obecným pojmem „hospodářský cyklus” seznámit blíže.  

Co je to hospodářský cyklus? 

Pravidelné kolísání ekonomické efektivity, a to buď v rámci celé ekonomiky, nebo v rámci její nějaké části a dlouhodobého trendu. V rámci tohoto hospodářského cyklu se střídají fáze růstu, ale také relativního poklesu, během kterého se mění hlavně hrubý domácí produkt a dále se tomu také podmiňují makroekonomické indikátory.  

Délka cyklu se obvykle liší, a to v závislosti na mnoha faktorech. Faktory ovlivňující hospodářský cyklus a také to, v jaké fázi se aktuálně nacházíme, jsou vnitřní a vnější. Zatímco za vnitřní označujeme investice a také technologické změny, vnějšími chápeme množství peněz, které jsou aktuálně v oběhu. To vše má vliv na hospodářský cyklus a na to, v jaké fázi se aktuálně nachází.  

Jaké máme fáze hospodářského cyklu? 

Existují konkrétně čtyři fáze hospodářského cyklu, kdy jednou fází je expanze – v této době roste reálný hrubý národní produkt (stoupá výroba a nezaměstnanost klesá). Poté přichází vrchol, kdy reálný produkt dosahuje svého maxima, kdy je minimální nezaměstnanost a také nedostatek volných pracovních míst.  

Třetí fází (a pro nás aktuálně tou aktuální) je recese, která nastupuje zpravidla po dosažení vrcholu. V této chvíli dochází k poklesu reálného hrubého produktu, produkce klesá, míra nezaměstnanosti roste a samozřejmě klesají nejen zisky, ale také mzdy a investice jako takové.  

A nakonec se dostáváme na samotné dno, kdy HDP přestává klesat a začíná se ode dna odrážet. Firmy se nebojí investovat a výroba se celkově oživuje.