Jak zlepšit bezpečnost práce na pracovišti

Jaké jsou povinnosti zaměstnavatele? Například musí zajistit bezpečnost při práci, aby nebylo ohroženo zdraví jeho zaměstnanců. Zatímco někteří si BOZP a PO zajistí sami, jiní se neváhají obrátit na odborníky (třeba na firmu Extéria, která je předním poskytovatelem poradenství v oblasti BOZP a PO). Ať už se nacházíte na jakékoli straně barikády, nabízí se otázka, jak zlepšit celkovou bezpečnost práce na pracovišti obecně. Co je možné udělat pro zachování pevného zdraví svých pracovníků?

Pravidelně je proškolujte

Žádný učený z nebe nespadl a už vůbec z nebe nespadl zaměstnanec, který by si byl od prvního krůčku do firmy jistý tím, co je jeho povinností v rámci BOZP a jaká jsou vlastně jeho práva. Každý zaměstnavatel proto musí zajistit pravidelné proškolování svých pracovníků, aby se předcházelo nemilým scénářům (často černého charakteru).

Při plánování školení pamatujte, že ho provádí vždycky jenom oprávnění osoba, a to formou prezenční výuky nebo elektronického školení.

Veďte řádnou a aktualizovanou dokumentaci

Klíčem je také zajištění řádné dokumentace BOZP, která se musí vést přesně podle předpisů. Chybou je stahovat si vzory z internetu, které možná vyjdou levněji, na druhou stranu vůbec nemusí být šité na míru vašemu byznysu. Je důležité si uvědomit, že každá profese má jiná rizika, proto se dokumentace může dosti lišit.

V souvislosti s dokumentací stojí za to zmínit, že musí být řádně aktualizovaná. 

Nepodceňujte sílu ochranných prostředků

V rámci bezpečnosti práce je zapotřebí vybavit své pracovníky také ochrannými pomůckami a prostředky. Ať už je pracovištěm staveniště nebo kancelář, každé pracoviště můžete zabezpečit pracovními pomůckami v podobě rukavic, kvalitního křesla nebo podobného. Opět se to odvíjí od odvětví, ve kterém se působí.