Nástup do nové práce vyžaduje pár zásadních kroků 

Nástup do nového zaměstnání je v každém případě velká událost, od které si lidé velmi často slibují až příliš mnoho. Někdy však oprávněně. Ať už se před vámi nabízí cokoliv, co vám nová práce slibuje, nezapomeňte na několik zásadních kroků, které se se zaměstnáním pojí. Předně si nachystejte doklady, které po vás po nástupu do práce budou chtít. Občanský průkaz je nejvíce klíčový, poté je zapotřebí i kartička pojištěnce. 

Vstupní prohlídka vás nemine 

Ve většina společností bývá na stole také prohlídka lékařem. Mluvíme o vstupní kontrole, která se většinou provádí ještě před podepsáním smlouvy, případně těsně po nástupu na danou pracovní pozici. Důvodem je především potvrzení ze strany lékaře, že jste skutečně schopní vykonávat pracovní náplň. 

Jak bylo zmíněno, je to zvykem ve velké většině společností. Důvod je prostý – některé pracovní profese vyžadují například nijak neomezenou hybnost nebo perfektní zrak. A lékař zkrátka nejlépe posoudí stav pacienta. 

Zkušební doba má světlou i stinnou stránku 

Každý nový zaměstnanec také musí počítat s tím, že se ho týká zkušební doba. Ta obvykle trvá tři měsíce a v rámci ní je možné z dané pozice kdykoliv odstoupit a samozřejmě může i zaměstnavatel zaměstnance z této pozice kdykoliv a bezdůvodně, prakticky z hodiny na hodinu vyhodit.  

Tato zkušební doba je ze zmíněných důvodů možná do jisté míry nevýhodná, ovšem má také pozitivní, světlou stránku. Zaměstnanec může zjistit, jestli mu práce na dané pozici skutečně tak vyhovuje, jak se domníval, či nikoliv. 

Platí jistá pravidla propuštění 

Ať už jste se rozhodli zůstat nebo jste zdárně zvládli zkušební dobu a váš pracovní poměr přešel do dalšího stádia, hlídejte si pravidla propuštění a v ideálním případě se s nimi dopředu seznamte. Ne, pravidla propuštění nutně nemusí stanovovat zákon, ale každý zaměstnavatel si je může mírně přizpůsobit sobě a svým vlastním požadavkům. Proto si přečtěte ve smlouvě, kdy vás může propustit a jakým způsobem.