Přicházíte denně do styku s tlakovými lahvemi? Víme, jak je skladovat a jak s nimi manipulovat

V každém zaměstnání se zachází s jiným nářadím, s jinou technikou a s jinými věcmi. V mnohých firmách se mohou pracovníci dostávat dnes a denně do styku s tlakovými plynovými lahvemi, na které se vztahují povinnosti BOZP (ostatně jako na jinou techniku, která může způsobit újmu na zdraví či pracovní úraz). Že si nevíte rady s tím, jak s takovými lahvemi manipulovat nebo jak je skladovat? Víme to a poradíme vám. 

Tlakové láhve se v mnohých firmách běžně vyskytují. Zaměstnavatelé se však na ně často zapomínají dívat z hlediska či pohledu bezpečnosti práce. Toto opomínání by je ale mohlo stát nemalou finanční sumu, která by byla stanovena jako pokuta za nedodržení a nevyřešení BOZP na pracovišti. 

Pojďme si tedy prozradit, jak s tlakovými lahvemi na pracovišti manipulovat a jak je skladovat. Pokud byste si přesto nevěděli rady, je tu firma Extéria, o které se dočtete v celé řadě recenzí a referencí, v nichž jsou obsaženy zkušenosti bývalých i současných klientů. 

Zásady a rady, jak manipulovat a skladovat tlakové láhve na pracovišti

  • Tlakové plynové nádoby musí být vždy zajištěny proti nárazu a pádu, a to vhodným způsobem. Jedním z mnoha způsobů je třeba opatřit nádoby řetízkem. 
  • Na pracovišti musí být vždy zajištěné označení lahví, které bude říkat, zdali se jedná o prázdnou nebo plnou láhev, případně zdali se jedná o závadnou a poškozenou láhev. Dojde tak k zajištění bezpečnosti provozu. Láhve musí být označené tabulkami “prázdné láhve” či “plné láhve”. 
  • Pokud jsou tlakové láhve skladovány na stejném místě či v jedné místnosti, musí být prázdné a plné nádoby označeny odděleně a označeny výše zmíněnými tabulkami. 
  • Tlakové nádoby se vždycky musí skladovat jen a pouze ve svislé poloze, k tomu navíc musí být zajištěny proti samovolnému pohybu. 
  • Pokud jsou nádoby opatřené snímatelným kloboučkem, klobouček musí mít zásobní i prázdné nádoby nasazený.