Rostoucí ekonomika vede k obchodní válce

Pokud sledujete aktuální dění ve světě, moc dobře víte, že se nyní potýkáme se skvělou ekonomikou. Ano, potýkáme. Ještě donedávna jsme se mohli skvělou ekonomikou chlubit, nyní to není nic, co by nám někdo pochválil. Nejen, že se Česká republika potýká se zaměstnaneckou krizí, jelikož je nezaměstnanost rekordně nízko a zaměstnanost rekordně vysoko, ale nyní se s nízkou nezaměstnaností potýká i celý svět. Ve světě je nyní nezaměstnanost na té nejnižší úrovni za posledních čtyřicet let. Tento fakt aktuálně přispívá k obchodní válce.

V nedávné době tento fakt vypustila do světa Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj. Organizace (zkráceně OECD) se domnívá, že by letos měla ekonomika ještě růst a měla se tak dostat na 3,8 procent. Příští rok by měla ekonomika opět zrychlit, a to na skoro čtyři procenta.

Co stojí za rychle rostoucí ekonomikou?

Podle Organizace je tím hlavním motorem zejména uvolněná rozpočtová politika. Ta je sotva patrná ve většině členských zemí. Navíc ve Spojených státech amerických nyní došlo ke snížení daní, což opět přispělo k růstu světové ekonomiky.

Zejména Spojené státy nyní řeší aktuální nezaměstnanost. Díky poklesu daní by měla opět klesnout míra nezaměstnanosti, a to na tu nejnižší úroveň za posledních čtyřicet let. I když se tedy rostoucí ekonomika zdá jako fantastická zpráva, přináší i jistá rizika. Jedním rizikem je obchodní válka, která nyní bohužel hrozí.

Kde hrozí obchodní válka?

Otázkou je, jestli budou obchodní válkou postiženy všechny členské země. Podle analytiků hrozí obchodní válka zejména v reakci na nedávné zavádění vyšších cel ve Spojených státech amerických. Odvetou reagovala Čína. Evropská unie je zatím výjimkou a u ní zatím neplatí cla na ocel a hliník.

Co se týče konkrétně české ekonomiky, ta je na tom z hlediska OECD velice dobře. Letos by se měl růst ekonomiky opět zrychlit, příští rok by se však měla ekonomika výrazně zpomalit.