Úrazy hlavy jsou velice časté. Jak tomu předcházet?

Na pracovištích dochází k celé spouště pracovních úrazů. To ostatně potvrzuje i firma Extéria, která patří k předním poskytovatelům poradenství v oblasti BOZP a PO a která pomáhá zaměstnavatelům splňovat vše, co se BOZP a PO týká (čili zajišťuje školení BOZP nebo se stará o dokumentaci BOZP a její aktualizaci). Statistiky mluví v posledních letech především o úrazech hlavy, ke kterým dochází bohužel velice aktivně. Přesně těmto úrazům by se však dalo předcházet, pakliže by se nepodceňovala ochrana hlavy. 

Samozřejmě co odvětví, to jiný problém a jiný úraz. K úrazům hlavy však dochází velice často napříč všemi odvětvími, proto si pojďme prozradit, jak jim snadno předcházet. 

Chránit se musí hlava, zrak, sluch i dýchací cesty

Pokud bychom se podívali na naši hlavu, uvědomili bychom si, že hlava není jenom o mozku schovaném v ní, ale je to také o zraku, sluchu nebo o dýchacích cestách. To vše je nutné chránit při vykonávání pracovní náplně. 

Chráníme každou část hlavy

Hlavu jako takovou chrání helma, která by měla splňovat konkrétní normy. Měla by ideálně odolávat různým teplotám, měla by mít také regulované větrací otvory a na škodu není ani čelní slot, který by se mohl používat pro instalaci svítilny. 

Co se týče ochrany dýchacích cest, v tomto případě je nejlepší respirátor, který takřka ze sta procent chrání jak proti toxickým jevům a bakteriím, tak proti netoxickému prachu (ať už tomu dráždivému nebo ne).

Sluch lze zase chránit s pomocí velice kvalitních sluchátek. Ovšem ochrana sluchu není potřebná na všech pracovištích, většinou na konkrétních a specifických pracovištích. 

Zrak zase chrání kvalitní brýle, které je třeba vybírat s rozvahou a střízlivým pohledem. Rozhodně bychom neměli ochranné brýle vybírat podle ceny. V tomto případě je kvalita to, co předně rozhoduje.