Regulace a jejich vliv na vývoj kapitálového trhu

Stabilita a důvěryhodnost kapitálového trhu je základní podmínkou pro fungování ekonomiky jako celku. Protože ji ale nelze naplno zajistit pouze tržními mechanismy, je činnost na trzích regulována řadou pravidel a předpisů.

Mezi hlavní cíle regulací a dohledu nad trhem patří:

  • podpora transparentnosti kapitálového trhu
  • podpora tržní disciplíny a konkurenceschopnosti
  • předcházení systémovým krizím
  • ochrana investorů
  • posilování důvěry veřejnosti v kapitálový trh

 

Regulace po velké finanční krizi

Poslední globální hospodářská a finanční krize značně zvýšila úsilí věnované regulaci finančních služeb. Za posledních osm let pravidla regulací prodělala řadu významných změn a podle odborníků (v nedávné době se k tématu vyjadřovali například zástupci investiční společnosti DRFG) kapitálovému trhu převážně prospěla.

Jedním z nejpozitivnějších výsledků těchto změn je zvýšená ochrana investorů. Přísnost v udělování licencí chrání potenciální investory před nejrůznějšími podvodníky a investičními letadly.

Touha potrestat a regulovat viníky finanční krize na druhou stranu přinesla výrazné zvýšení nákladů finančních institucí (na prvním místě hlavně bank). To přímo způsobilo zdražení jejich služeb zároveň se zvýšeným tlakem na jejich ziskovost. Podle Davida Rusňáka z investiční společnosti DRFG to není úplně ideální situace.

 

Nová doporučení Světové banky pro Česko

Nejnovější doporučení Světové banky pro český kapitálový trh z října tohoto roku mluví především o postupném odstraňování zátěže regulací spolu se zvýšením podpory rozvoje trhu ze strany ČNB. O konkrétních opatřeních vedoucích k tomuto cíli nyní vedou diskuzi odborníci.

Povzbuzení investičních fondů by podle Světové banky mělo spočívat v úpravě regulací týkajících se přímého nabízení vlastních cenných papírů. To by podpořilo větší zapojení investorů do kolektivního investování a také jejich investiční gramotnost (např. sledování referencí a recenzí, porady s odborníky, atd.)

Světová banka také doporučuje používat cílené pobídky tak, aby klienti přecházeli z transformovaných fondů (kde převažují např. investice do státních dluhopisů) do výnosnějších účastnických fondů s více diferencovanými investicemi. Toto opatření vítá i DRFG, kde se na smíšené podílové fondy zaměřují už nyní.