Jaké podmínky musí splňovat bezpečnostní, únikové značení?

Když v obchodním centru vypukne požár, je třeba celý obchodní dům evakuovat. Aby evakuace proběhla tak, jak správně má, postupuje se dle bezpečnostních značek, respektive podle únikového značení, které lidi nasměruje na místo, kde už nebudou v ohrožení života. Během evakuace se musí postupovat podle zmiňovaného značení, je to podobné, jako když řidiči na silničních komunikacích musí respektovatvýstražné cedule. Takovébezpečnostní značky však musí splňovat několik podmínek, aby splnilo předpokládanou funkci. 

Úkolem únikového značení je vyvést ohrožené osoby z daného prostoru ven, respektive do bezpečného prostoru. Aby ale nedocházelo ke zmatkům nebo k zamotání se, musí únikové značení splňovat několik požadavků a podmínek, jak již bylo zmíněno. Značení všech únikových cest a východů je nařízeno předpisy, které stanovuje třeba Zákoník práce nebo Zákon o požární ochraně. 

Jaké podmínky musí splňovat bezpečnostní značení?

  • Značení musí vždycky upozornit unikající osoby na nebezpečí před nimi, tedy na schodiště, změnu sklonu nebo místo, kde hrozí pád. 
  • Značení musí být umístěno tak, aby nebylo nijak ovlivněno požárem, kouřem nebo jiným. To je důvod, proč je značení vždy instalováno až nad úrovní hladiny kouřových plynů. 
  • Únikovým značením se také rozumí označení prvního a následně i posledního schodu na schodišti, kterým vede úniková cesta. 

K čemu je určené únikové značení?

I když všechny informace jsou praktické a užitečné, možná si pokládáte otázku, k čemu je únikové značení určené. Má vyvést osoby z objetu po únikové cestě v případě, že dojde k mimořádné situaci, jako je třeba zmiňovaný požár. 

Dnes jsou jednotlivé značky vyráběny z různých materiálů, některé jsou vyrobeny třeba z fotoluminiscenčního materiálu, který absorbuje denní světlo i umělé osvětlení, ve tmě ho pak vyzařuje zpět. Také se můžete setkat s elektricky napájenými únikovými značkami.