Česko jako ráj vodních elektráren

Věděli jste, že Česko je považováni za ráj vodních elektráren? A věděli jste, že vodní elektrárny u nás vyrobí ročně asi tři terawatthodiny elektřiny, což je zhruba tři a půl procenta celkové české produkce? Podle seznamu vodních děl, který vznikl v roce 1930, a to z důvodu výběru daní, bylo v tomtéž roce na území České republiky zhruba sedmnáct tisíc vodních děl. Dnes je sice funkčních elektráren na území Česka asi desetina z toho, ovšem při větším pátrání bychom narazili na naprosté unikáty, kterými jsou třeba vodní děla, jež fungovala ještě za Rakouska-Uherska.  

Jelikož je Česká republika rájem vodních elektráren a jelikož si toto označení nesla už ve své minulosti, podívejme se na několik zajímavostí, které se vodních elektráren v Česku týkají. Rozšiřme si tak znovu své obzory o státu, ve kterém žijeme dnes a denně.  

Vodních děl je na území Česka jen polovina v porovnání s Českem za první republiky 

To, kolik terawatthodiny vyrobí vodní elektrárny v Česku, už víme. Ostatně věděli jste, že dnes je na území České republiky jen polovina elektráren v porovnání s tím, kolik jich na našem území bylo za první republiky?  

Kde se nachází nejvýkonnější vodní elektrárna? 

Pokud bychom měli zapátrat a najít nejvýkonnější vodní elektrárnu na území Česka, zamířili bychom do Hrubého Jeseníku, kde se nachází elektrárna dlouhá stráň. To je dnes ta nejvýkonnější vodní elektrárna nacházející se na našem území. Je vybavena největšími Francisovými turbínami, kdy každá z nich má výkon kolem 325 megawattů. Zároveň se jedná o přečerpávací elektrárnu.  

Jaká vodní elektrárna má největší betonovou hráz? 

Zajímá vás, jaká vodní elektrárna má největší betonovou hráz? Je to vodní elektrárna na Orlíku, kde hrát dosahuje jedenadevadesáti metrů. Zároveň je Orlík nejvodnatější českou nádrží, která dokáže pojmout neuvěřitelných 716 milionů kubíků vody. Výkonově je vodní elektrárna Orlík třetí v republice.