Před sto lety měnili Rusové kalendář

Svět technologií je poměrně široký pojem. Spadají do něj nejen vymoženosti z řad technologie, ale taky se do něj řadí i jiné inovace, kterých lidé na světě dosáhli. Například pro Rusy bylo jistou inovací to, když přesně před sto lety zavedli nový kalendář. Jednalo se tak o obrovský krok o dva týdny zpět, který se jim doslova vepsal do historie.

Svůj kalendář se rozhodlo Rusové změnit konkrétně 31. ledna 1918. Z pomyslné „Říjnové revoluce“ se tak stala „Listopadová revoluce“. Přesně posledního lednového dne se rozhodlo bolševická vláda zrušit tehdy velice zastaralý juliánský kalendář a přijala nový, gregoriánský kalendář, který v té době měly už všechny vyspělé země.

Dekretem, který pojednával právě o změně juliánského kalendáře na gregoriánský, tak učinil sám Vladimír I. Lenin.

Kalendář, s nímž se neustále hrálo

S novým, už gregoriánským, kalendářem se hrálo ještě několikrát. Následně tomu bylo za stalinské éry v roce 1929. Byl totiž zaveden nový kalendář, a sice sovětský revoluční kalendář, který se tehdy zavedl na dlouhých jedenáct let. V tomto kalendáři bylo klasicky dvanáct měsíců po třiceti dnech, jak to známe dnes, zbylých pět dní však byly svátky.

Co je zajímavé, tak sedmidenní týden v jedenáctiročním sovětském revolučním kalendáři nebyl. Byl nahrazen pětidenním týdnem. Zrušena byla například i křesťanská neděle, kterou máme dnes zažitou jako „volnou neděli“ či odpočinkovou.

Co dál obsahoval sovětský revoluční kalendář?

Sovětský revoluční kalendář byl tak zajímavý, že se pojďme o něm bavit i nadále. V kalendáři bylo hned několik barev, které rozdělovali všechny pracující. Rozděleni byli do pěti skupiny, a to do žluté skupiny, do červené, modré, zelené a růžové. Každá skupina měla jeden den v týdnu volný, chtělo se tak docílit zvýšení průmyslu – i proto byla zrušena i již zmiňovaná volná neděle.