I kovy lze třídit. Jak na to?

Dnes se velice apeluje na to, aby se myslelo na životní prostředí a aby se tedy omezovala spotřeba plastů, které poté končí v oceánech a které posléze usmrcují mořské živočichy. Také se velice apeluje na to, aby se třídil odpad, protože i to je důležité pro životní prostředí. Nabízí se tedy otázka, třídíte odpad nebo nikoli?

Každý člověk ví, že existují barevné kontejnery, do kterých lze házet vytřízený odpad. Třídit dnes lez plasty, které se hází do žlutých kontejnerů, dále také sklo, jež patří do zeleného kontejneru, či že lze třídit papír, který patří do modrých připravených kontejnerů. Kromě toho však lze třídit i něco dalšího, konkrétně nápojové kartony nebo třeba kovové obaly. 

S kovem se v současné době pracuje například ve strojírenství, kde dochází k ohraňování nebo rovnání materiálu (strojírenstvím se zabývá třeba firma MSC MetPro, a. s.), ale jelikož se s kovem setkáme i při každodenním fungování, je třeba vědět, jak se tento odpad třídí. 

Co patří do kontejnerů na kovový odpad?

To, co patří do konkrétního barevného kontejneru, vymezuje nálepka na sběrných nádobách. Nálepky jsou umístěny viditelně na sběrné nádoby, přesně popisují, co do kontejnerů patří a co nikoli. 

Pokud bychom se měli zaměřit na kontejnery na kov a kovové obaly, řekli bychom, že do takových kontejnerů patří například obaly od potravin, tedy například plechovky, konzervy nebo železo a podobně. Dále do takového kontejneru patří i hliníkové a nápojové plechovky z hliníku vyrobené, dále také hliníkové nádobí a další výrobky. 

Co do kontejnerů na kovový odpad nepatří?

Důležité je také vymezit to, co do kontejnerů na kovový odpad nepatří. Nepatří do nich například kovové obaly od nebezpečných látek nebo také folie z hliníku, které jsou spojené s jiným dalším materiálem. Například do kontejnerů na odpad nepatří obaly, které jsou zašpiněné od jídel a pokrmů.