Předčasný důchod dosahuje sotva deseti tisíc

Do předčasného důchodu chodí čím dál více z nás. Většinou je to však z poměrně vážných důvodů, nikoliv proto, že už mají práce nad hlavu. Za odchod do předčasného důchodu může většinou špatný zdravotní stav, který člověku neumožňuje vykonávat fyzicky namáhavou práci. Často se do předčasného důchodu odchází proto, že se musí člověk starat o nemocného příbuzného, který vyžaduje pozornost a péči celých čtyřiadvacet hodin denně. Kvůli penězům to vážně není, vždyť takový předčasný důchod to není žádná výhra. Mnozí lidé v předčasném důchodu si nedosáhnou ani na tři tisíce korun.

Pokud bychom měli srovnat průměrný řádný důchod a průměrný předčasný důchod, byl by mezi nimi rozdíl patnáct set korun. Průměrný řádný důchod totiž nyní od Nového roku dosahuje dvanácti tisíc korun, co se však týče předčasného důchodu, ten dosahuje sotva deseti tisíc a půl.

Mnozí lidé v předčasném důchodu si však nedosáhnou ani na deset tisíc.

800 lidí si sáhne jen na tři tisíce korun

V současné době předčasný důchod v České republice pobírá zhruba 618 lidí, jenom během loňského roku jich přibylo zhruba patnáct tisíc. Řada z nich však nepobírá ani průměr. Zhruba 212 tisíc lidí v předčasném důchodu pobírá menší částku, než je deset tisíc korun. Z toho zhruba 800 seniorů si nesáhne ani na tři tisíce korun.

Mezi seniory v předčasném důchodu se samozřejmě najdou i ti, kteří mají poměrně velký důchod. 381 tisíc lidí pobírá důchod v rozpětí od deseti do patnácti tisíc korun, zhruba sedmnáct tisíc z nich pobírá důchod dokonce vyšší, než je patnáct tisíc korun.

Předčasný důchod je krácen vždy a natrvalo

Pokud do předčasné penze chcete nebo musíte odejít, musíte počítat s tím, že váš důchod bude zkrácen. Většinou je zkrácení vážně citelně, může se pohybovat jak ve stovkách, tak v tisících korun. Vždy záleží na konkrétním případu, v potaz se bere i důvod, proč chcete do předčasného důchodu odejít.